Vážení rodiče, 

pro účast na letošním ročníku turnaje OpenGame 2021 v Brně jsme povinni zajistit splnění podmínek stanovených Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a pořadatelem turnaje. Pro účast proto požadujeme, aby každý účastník, resp. jeho zákonný zástupce předal trenérovi před odjezdem doklad ve vztahu k účastnícímu se dítěti o: 

  • a) Negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším než 7 dní přede dnem odjezdu;
  • b) Negativní výsledek POC antigenního testu ne starší 72 hodin přede dnem odjezdu;
  • c)    Absolvování očkování proti onemocnění COVID 19, když 

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

  • d)    Doklad (lékařskou zprávu) o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, ne starším než 180 dní.

Bez některého z výše uvedených dokladů nebude možné účast připustit. 

Zároveň prosíme, abyste děti vybavili dostatečným počtem respirátorů (alespoň jeden na každý den) pro použití tam, kde je to příslušnými předpisy stanoveno (např. v prostředcích hromadné dopravy).

Doporučujeme sebou mít peníze na jídlo. V ceně je zahrnuta pouze snídaně, kopii kartičky pojištěnce, kterou společně s prohlášením o COVID-19 viz. předchozí info odevzdáte na srazu trenérovi dané kategorie (přípravka-Jakub Pražák, mladší žáci-Ondřej Kubelka, starší záci B-Dana Hortová, starší žáci A-Roman Janeba). Roušku, oblečení na zápasy (přípravka tréninkové triko, zbytek kategorií dres), oblečení na ven. Dětem dát tolik věcí, které jsou schopné unést. Spíme na kolejích VUT (Purkyňova 93), takže není potřeba spacák.

Sraz: 8:00 Hlavní nádraží (Burger King). Odjezd vlaku je v 8:22.