V důsledku toho dochází k určitému uvolnění podmínek pro sportování, na které reaguje i náš oddíl. Protože je florbal sport provozovaný ve vnitřních prostorech, je pro nás klíčové opatření, podle kterého může být amatérský sport provozován ve vnitřních prostorech pouze v počtu nejvýše deset osob (včetně trenéra) a s rouškou nebo respirátorem nasazenými po celou dobu přítomnosti ve vnitřních prostorech. Při splnění těchto podmínek nejsme schopni zajistit sportovní činnost ve vnitřních prostorech tak, aby probíhala podle našich představ a dalo se sportovat skutečně efektivně a ke spokojenosti našich členů. Za této situace jsme se rozhodli zatím sportovní činnost ve vnitřních prostorech neobnovit. Stejné stanovisko zastává i Česká florbalová unie, která hraní zápasů za těchto podmínek vyloučila. Ačkoliv bychom zahájili pravidelné tréninky co nejdříve, toto nařízení samozřejmě musíme a budeme respektovat. Další vývoj budeme bedlivě sledovat a jsme připraveni sportovní činnost ve vnitřních prostorech obnovit hned, jak to bude možné. Zároveň s přechodem do třetího epidemiologického stupně podle systému „PES“ došlo ke zvýšení počtu osob sportujících ve venkovních prostorech. Na tuto skutečnost reagujeme tak, že od 8. 12. 2020 zavádíme venkovní tréninky pro přípravku, elévy a mladší žáky. Jsme si samozřejmě vědomi, že podmínky pro venkovní sportování v prosinci nejsou ideální, a proto tyto tréninky budou dobrovolné. Na uvedených venkovních trénincích budeme v případě, že docházky většího počtu dětí, přistupovat k jejich rozdělení do skupin podle věku tak, abychom omezili kontakty z jiných věkových skupin. V každém případě však počet účastníků venkovního tréninku nepřekročí padesát osob. V tuto chvíli budou vypsané venkovní tréninky do 17. 12. 2020 takto:

úterý 8. a 15. 12. od 15:30 do 16:30 u základní školy Generála Janouška ČernýMost
čtvrtek 10. a 17. 12. 15:30 do 16:30 u základní školy Novoborská Střížkov/Prosek

Tréninky starší mládeže, tedy starších žáků, dorostenců a juniorů, jakož i tréninky brankářské, pokračují nadále online formou. Zda a jak se bude trénovat v lednu, bude záležet na dalším vývoji epidemiologické situace v České republice a souvisejících opatření. O tom budeme včas informovat. 

Děkujeme za přízeň.
Bohuslav Novák, předseda