Z tohoto důvodu jsme nuceni zrušit všechny tréninky tréninkových skupin přípravky, elévů (elévek) a mladších žáků počínaje dnem 11. 3. 2020 do odvolání. Společné tréninky starších žáků a dorostenců budou zachovány v hale v Čakovicích s ohledem na to, že podle rozhodnutí České florbalové unie se nadále budou hrát dorostenecké a juniorské soutěže. Podrobnosti o trénincích budou uvedeny v členské sekci. Rovněž pokračují tréninky mužů a žen.

Naplánované víkendové turnaje a zápasy přípravky, elévů, mladších žáků, starších žáků, elévek a starších žákyň jsou až do odvolání z rozhodnutí České florbalové unie zrušeny.

Český Florbal: https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/informace-ceskeho-florbalu-k-zasedani-bezpecnostni-rady-statu

Zápasy dorostenců, mužů a žen z rozhodnutí vedení České florbalové unie nadále pokračují, avšak bez přítomnosti diváků.

V případě pokračování sportovní činnosti prosíme všechny členy a rodiče, aby respektovali základní pravidla a opatření prevence proti šíření onemocnění COVID-19 a v případě, že oni sami nebo jakékoliv osoby, se kterými přicházejí nebo přišli do kontaktu:

a)  byli v Itálii nebo v jiné lokalitě se zvýšeným výskytem onemocnění COVID-19;

b)     byli v kontaktu s osobami nakaženými onemocněním COVID-19 nebo byli v kontaktu s osobami, u kterých byla zjištěna přítomnost koronaviru;

c)   pozorují na sobě nebo na osobách, se kterými přicházejí nebo přišli do kontaktu příznaky onemocnění COVID-19,

aby v takovém případě upustili od návštěvy jakékoliv sportovní aktivity organizované Prague Tigers a bezodkladně o takové skutečnosti vyrozuměli svého trenéra.

Zároveň prosíme všechny členy, aby důsledně dbali všech doporučených hygienických opatření.

Děkujeme za pochopení nastalé situace, která nás velice mrzí, avšak nemůžeme ji žádným způsobem ovlivnit.

Za Prague Tigers
Bohuslav Novák, předseda