Při organizaci Mikulášského turnaje jsme se přesvědčili, že si můžeme turnaj užít v nádherné atmosféře i v rámci aktuálních opatření. Tímto bychom rádi poděkovali účastníkům turnaje a všem rodičům za příkladné dodržování pravidel. Doufáme proto, že nám budete důvěřovat a završíme tento rok společně i my na klubovém Vánočním turnaji.

Ten se bude konat v úterý 21. prosince na SH Čakovice (nám. Jiřího Berana, 500/1, 196 00 Praha-Čakovice) od 17:00. Bude jen dobře, když se dostavíte o něco dříve, abychom mohli začít přesně na čas. Přijďte si poměřit Vaše dovednosti se svými dětmi a dalšími rodičmi během zhruba tříhodinového programu. A pokud jste tak ještě neučinili, budete mít poslední příležitost pořídit si něco z naší nabídky klubového oblečení nebo vybavení a obdarovat tak o Vánocích vaše blízké.

Jelikož se epidemiologická opatření neustále vyvíjí, nemůžeme s určitostí potvrdit formát turnaje. Budeme proto velice vděční, pokud nás co nejdříve informujete o Vašem zájmu zúčastnit se Vánočního turnaje skrz členskou sekci pomocí e-přihlášky, abychom Vás mohli co nejdříve informovat o jeho finální podobě.

Bohužel nepředpokládáme rozvolnění aktuálních opatření. Berte proto v potaz, že se budete moci Vánočního turnaje zúčastnit pouze tehdy, splňujete-li následující požadavky:

Pro děti platí, že mohou přijít bez omezení. Dospělí se budou u vstupu muset prokázat certifikátem o ukončeném očkování nebo o prodělání nemoci v posledních 180 dnech. V případě, že máte za sebou již první dávku očkování, ale dosud není Vaše očkování kompletní, případně neuplynula potřebná lhůta, můžete se prokázat i PCR testem ne starším 72 hodin.