Etický kodex

Zásady hráče Prague Tigers

 • Hrajeme Fair play – znamená to mnohem víc než jen pouhé respektování pravidel. Jedná se o vyjádření vzájemné úcty, respektu a přátelství se všemi členy klubu, soupeři, rozhodčími a rodiči hráčů.
 • Jsme sebevědomí, ale neponižujeme spoluhráče ani soupeře
 • Jsme jeden tým – podporujeme a spolupracujeme se svými spoluhráči a všemi členy Prague Tigers.
 • Klubový dres je posvátný, jsme hrdí na svůj klub, pečujeme o jeho dobré jméno, jsme k němu loajální, nekritizujeme ho na veřejnosti, podněty a výhrady řešíme na půdě klubu.
 • Jsme příkladem pro druhé, především pro mladé, začínající hráče.
 • Omlouvám svoji nepřítomnost na tréninku nebo v zápase s dostatečným předstihem. Od mladších žáků si vedu základní komunikaci sám.
 • Dbáme o své zdraví a životosprávu (odkaz v členské sekci).
 • Pečujeme o majetek sportovního klubu.
 • Šatnu a halu odevzdávám ve stejném stavu jako jsem ji převzal.
 • Na utkání se dostavím v týmovém oblečení.

Zásady trenéra Prague Tigers

 • Trenér respektuje jedinečnost každého sportovce bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, náboženské a politické přesvědčení.
 • Je pozitivním vzorem pro své svěřence. Pozitivní trenér je ten, kterému nejde jen o vítězství (nejen trénuje, ale i vychovává), ale aby u dětí rozvíjel vlastnosti jako jsou čestnost, respekt, smysl pro hranice a zdravé sebedůvěra.
 • Dává přednost dlouhodobému a zdravému sportovnímu vývoji dítěte před vlastními ambicemi.
 • Své úkoly a povinnosti plní s maximální zodpovědností a co nejefektivněji ve shodě se všemi psanými i nepsanými etickými a sportovními pravidly.
 • Trenér se neustále vzdělává, zvyšuje svoji odbornost a nové poznatky sdílí s ostatními trenéry a aplikuje do každodenní praxe (sebevzdělávání, odborné semináře, moderní trendy).
 • Trenér je na tréninku aktivní. Zaměřuje se zhruba 30% na zpětnou vazbu spojenou s výsledkem činnosti (výsledek zápasu, cvičení), kterou dítě vykonává a mnohem větší prostor, přibližně 70% věnuje rozebírání samotné činnosti, bez ohledu na výsledky, kterých v ní dosahuje, případně průběhu, jak k tomu konkrétnímu výsledku došlo (průběh zápasu, cvičení, činnosti).
 • Koriguje krátce, nejprve chválí a pak opraví. Kritiku podává tak, aby nepodlomila a neoslabila sebedůvěru jedince.
 • Klade odpovědnost na jedince i ostatní.
 • Rozpozná a okamžitě bude řešit a trestat jakékoliv osobní problémy, které mohou vést k fyzickému konfliktu mezi hráči. Trenér má povinnost udělat zodpovědné kroky k zabránění vzniku konfliktních situací a zamezení jakékoliv újmy nebo křivdy způsobené fyzickým nebo verbálním útokem.
 • Dbá na kontrolu školních výsledků svěřených dětí.
 • Komunikuje s rodiči.
 • Pečuje o majetek sportovního klubu.
 • Na utkání se dostaví v týmovém oblečení.
 • Trenér uznává soupeře jako entitu, kterou se snaží překonat či porazit pouze způsoby vytyčenými pravidly, má ke svým soupeřům a rozhodčím respekt i mimo sportovní zápolení.

Zásady rodiče Prague Tigers

 • Posilujte u dětí smysl pro Fair play, kteří jsou do sportu aktivně zapojeni. Fair play znamená mnohem víc než jen pouhé respektování pravidel. Nese v sobě stopy přátelství, respektování soupeře a sportovního ducha. Je to způsob myšlení, nikoliv pouhé chování.
 • Respektujte své dítě, podporujte jeho zájmy a vede ho k aktivnímu životu.
 • Povzbuzujte své dítě, aby hrálo dle pravidel. Myslete na to, že děti se nejlépe učí podle příkladu.
 • Pokud chcete své dítě vést k lepším výsledkům, dělejte to skrze jeho zálibu v činnosti samotné. Rozebírejte s ním činnost, která ho baví.
 • Neuvádějte své dítě do rozpaků, že křičíte na hráče, rozhodčí nebo rodiče. Vašemu dítěti naopak pomůže, když ukážete pozitivní přístup ke hře a všem účastníkům.
 • Podněty a připomínky řešte s trenéry a poté s vedením oodílu.
 • Děti nepotřebují své tiskové mluvčí, kteří za ně okamžitě odpoví, potřebují důvěru a prostor hledat vlastní odpovědi.
 • Netlačte na soutěžení v mladší mládeži. Klaďte důraz na vývoj a trénink ke zlepšení dovedností a rozvíjení schopností mladého sportovce. Dítě musí mít ze hry radost.
 • Uvědomte si důležitost a význam trenéra pro vývoj hráče. Komunikujte s nimi a podporujte je.
 • Dbejte na správnou životosprávu dětí – co a jak často jedí, jestli dostatečně pijí a zdamají dostatek kvalitního spánku.
 • Netrestejte děti formou zákazu sportování, možná je to naopak jediné prostředí, kde se cítí dobře.
Zpět na Klub
32_20221210_180628.png